to-truong-chuyen-mon-tieng-anh
Tuyển tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh (*) Các công việc chính: – Lên khung chương trình học chi tiết cho các lớp TA của các điểm trường và trung tâm – Điều phối giáo viên giảng dạy theo năng lực – Quản lý giáo viên, lên lịch dự giờ giám […]

ĐĂNG KÝ HỌC


EcoLifeEcoHome 1EcoHome 2EcoHome 3IGlobe

X
ĐĂNG KÝ HỌC