Teacher Pointing at Map of World ca. 2002
Tuyển giáo viên tiếng Anh

1. Vị trí tuyển dụng: 02 giáo viên tiếng Anh (*) Các công việc chính: – Soạn chương trình học, giáo án, và làm các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của TTCM – Thực hiện công tác giảng dạy theo lịch phân công – Thực hiện các bài kiểm tra và báo […]