hc-nhan-su
Tuyển hành chính tuyển sinh

1. Vị trí tuyển dụng: 01 hành chính tuyển sinh (*) Các công việc chính: 1.1. Tuyển sinh – Chăm sóc khách hàng: – Tư vấn tuyển sinh – Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh – chốt ghi danh – Quản lý danh sách học sinh – Hỗ trợ thực hiện chiến lược tuyển sinh – […]