Teacher Pointing at Map of World ca. 2002
Tuyển giáo viên tiếng Anh

1. Vị trí tuyển dụng: 02 giáo viên tiếng Anh (*) Các công việc chính: – Soạn chương trình học, giáo án, và làm các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của TTCM – Thực hiện công tác giảng dạy theo lịch phân công – Thực hiện các bài kiểm tra và báo […]

to-truong-chuyen-mon-tieng-anh
Tuyển tổ trưởng chuyên môn Tiếng Anh

1. Vị trí tuyển dụng: 01 Tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh (*) Các công việc chính: – Lên khung chương trình học chi tiết cho các lớp TA của các điểm trường và trung tâm – Điều phối giáo viên giảng dạy theo năng lực – Quản lý giáo viên, lên lịch dự giờ giám […]