download (1)
Q & A

Các câu hỏi thường gặp: STT CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 1 Học phí của trường là bao nhiêu? Học phí của bé phụ thuộc vào việc bé học trường nào, lớp nào trong hệ thống GCA. Hiện nay GCA tại EcoHome 1 và EcoHome 2 có 2 Hệ tiêu chuẩn và Hội nhập có […]