Không khí đón Noel tại trường mầm non như thế nào?

Không khí đón Noel tại trường mầm non như thế nào?