Quy định tài chính

A. Thanh toán phí

1. Thời gian nộp phí

 • Thời gian gửi thông báo thu học phí: Ngày 01 hàng tháng cho kỳ học phí của tháng tiếp theo. Thời gian thu học phí: Bắt đầu từ ngày 03 đến hết ngày 12 của tháng.
 • Đối với hình thức chuyển khoản, thanh toán bằng thẻ, phụ huynh cần thực hiện thao tác nộp phí trước 15h00 ngày cuối cùng (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, Tết).
 • Sau thời gian này, phụ huynh chưa nộp học phí, sẽ coi như nộp chậm, việc tính phí chậm nộp sẽ theo quy định cụ thể tại mục 2.2 của Quy định tài chính này.
 • Đối với học sinh mới nhập học trong tháng: Học phí sẽ tính theo ngày nhập học, phụ huynh hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho con trước khi đi học.

      Chú ý: Khi nhận được thông báo Phụ huynh xem kỹ phiếu thu, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận kế toán để được giải đáp (việc giải đáp thắc mắc được thực hiện trong 2 ngày kể từ ngày phát phiếu thông báo nộp học phí).

2. Hình thức nộp phí

a. Nộp học phí qua tài khoản ngân hàng

      Khi phụ huynh nộp phí qua tài khoản ngân hàng, nhà trường chỉ chấp nhận loại tiền lệ là VND. Khi nộp tiền vào tài khoản xong, quý phụ huynh giữ lại phiếu thu/giấy báo nợ của ngân hàng để đối chiếu trong trường hợp có phát sinh xảy ra.

Thông tin

Nội dung chuyển khoản

Chủ tài khoản

Công ty CP Đầu tư và phát triển giáo dục Capi Edu Việt Nam.

Số tài khoản người nhận

020070723388 – tại NH Sacombank CN Đông Đô

Nội dung chuyển khoản

Nộp học phí tháng … / năm … (hoặc học phí CLB khóa …) cho (ghi rõ họ tên trẻ): …… lớp: … trường ….. (MSHS nếu có).

Ví dụ: Nộp HP T11/2021 cho Đào Khánh Linh – Koala 3 – Ecolife (131MSS0070)

b. Nộp học phí trực tiếp tại văn phòng trường

      Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ (POS) tại văn phòng nhà trường. Khi nộp tiền vui lòng mang theo Phiếu thông báo thu tiền học phí tháng đó mà nhà trường đã phát. Sau khi đóng tiền học phí xong nhà trường sẽ gửi lại 01 liên phiếu thu của trường và phụ huynh giữ lại phiếu này (để đối chiếu nếu có vấn đề xảy ra).

B. Chậm thanh toán

      Sau ngày 12, phụ huynh vẫn chưa đóng học phí thì nhà trường sẽ gửi giấy báo nhắc nhở trong vòng 2 ngày 13 -14. Nếu phụ huynh thực hiện nghĩa vụ đóng phí trong 2 ngày này sẽ không phát sinh phí nộp chậm. Mức phí nộp chậm quy định như sau:

 • Lần 1: Từ ngày 15-18 phụ huynh sẽ phải đóng phí nộp chậm là: 100.000 VND, trong 2 ngày 16-17 nhà trường thực hiện việc nhắc nhở lần 2.
 • Lần 2: Từ ngày 19 phụ huynh sẽ phải đóng phí nộp chậm là: 200.000 VND.
 • Trường hợp nộp chậm quá 30 ngày kể từ ngày đầu quy định nộp và đã nhắc nhở hết lần thứ 2: Nhà trường sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và có quyền yêu cầu phụ huynh dừng việc đưa con tới trường.

C. Xin thôi học, bảo lưu và hoàn phí

1. Thủ tục xin thôi học, bảo lưu

 • Trường hợp xin thôi học, phụ huynh cần nộp Đơn xin thôi học trước 30 ngày.
 • Trường hợp xin bảo lưu, phụ huynh cần nộp Đơn xin bảo lưu trước 15 ngày, lưu ý:
 • Thời gian bảo lưu tối đa là 3 tháng. Quá thời gian này trẻ đi học trở lại sẽ được coi như nhập học mới.
 • Trong thời gian bảo lưu phụ huynh phải đóng tiền giữ chỗ cho trẻ tại lớp. Mức phí giữ chỗ theo quy định bằng 25% học phí và sẽ được trừ vào học phí của tháng đầu tiên trẻ đi học lại.
 • Phụ huynh nộp đơn cho trẻ đi học trở lại trước 15 ngày. Các khoản phí phải nộp sẽ tuân thủ theo quy đình tài chính của năm trẻ nhập học lại. Nhà trường không áp dụng chính sách bảo lưu trong học kỳ III.
 • Trường hợp lý do bất khả kháng do sức khỏe sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của trẻ để bắt đầu thực hiện bảo lưu.

2. Chính sách hoàn phí

 • Thời gian giải quyết: Nhà trường sẽ giải quyết phí tồn (nếu có) chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Phụ huynh hoàn thành thủ tục xin nghỉ học cho trẻ.
 • Các khoản tiền được hoàn lại bao gồm:
 • Học phí: Trong trường hợp trẻ nghỉ có phép có số ngày nghỉ ≥ 50 % tổng số ngày học tiêu chuẩn của tháng bắt đầu nghỉ và Phụ huynh phải có đơn gửi nhà trường.
 • Phí dịch vụ bán trú: Ngày phụ huynh báo trẻ nghỉ có phép (thời điểm nhà trường nhận được trước 8h30’ sáng) và số ngày chưa được sử dụng dịch vụ.
 • Đối với học sinh mới: Mức học phí chính khóa nhập học tính theo ngày,
 • cụ thể: Từ ngày 01-07: 100%; Từ ngày 08-14: 75%; Từ ngày 15-21: 50%; Từ ngày 22-31: 25%.

3. Chính sách dành cho trường hợp xin thôi học

 • Trường hợp xin thôi học, phụ huynh nộp đơn xin rút hồ sơ tối thiểu trước 30 ngày.
 • Thời gian giải quyết: Nhà trường sẽ giải quyết hoàn phí tồn (nếu có) của trẻ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày phụ huynh hoàn thành thủ tục xin nghỉ học cho trẻ.
 • Nhà trường sẽ không hoàn lại (ngay cả khi trẻ chưa đi học) các khoản bao gồm: phí ghi danh, phí phát triển trường, phí học phẩm học liệu, phí thăm quan dã ngoại, phí tiền tiểu học, phí bảo lưu.
 • Nhà trường chỉ hoàn lại 50% học phí chính khóa nếu trẻ đi học thực tế có số ngày dưới 50% số ngày đi học tiêu chuẩn của tháng đó.

D. Quy định về biên độ thời gian và tính phí

Quy định về biên độ thời gian:

 • Năm học được tính từ 01/09 năm nay đến ngày 31/05 năm kế tiếp.
 • Học kỳ I bắt đầu tính từ tháng 09 năm trước đến hết tháng 01 năm sau.
 • Học kỳ II bắt đầu tính từ đầu tháng 02 đến hết tháng 05 hàng năm.
 • Học kỳ III bắt đầu tính từ tháng 06 đến tháng 08 hàng năm. Mức học phí chính khóa và dịch vụ bán trú áp dụng theo chương trình học kỳ III.
 • Thời gian nghỉ Hè toàn trường: 2 tuần và được thông báo cụ thể vào tháng 5 hàng năm. Nhà trường sẽ giảm 50% học phí trong tháng có thời gian nghỉ Hè.

Các khoản phí đóng theo năm học sẽ thu định kỳ vào kỳ thu phí tháng 5 hàng năm. Phiếu thông báo sẽ được gửi tới Phụ huynh vào ngày 01/05 hàng năm theo biểu phí của năm học:

 • Nếu trẻ nhập học trong học kỳ I sẽ thu 100% các khoản phí đầu năm và không hoàn trả.
 • Nếu trẻ nhập học trong học kỳ II sẽ thu 50% các khoản phí đầu năm.
 • Phí ghi danh đóng duy nhất 1 lần khi nhập học.

Riêng Phí Đồng phục mua theo năm (1 set/năm) hoặc mua thêm tùy theo nhu cầu (bắt buộc với trẻ mới).

E. Quy định về việc tăng phí

Nhà trường sẽ không tăng bất kỳ khoản phí nào trong năm học. Việc tăng phí sẽ chỉ được thực hiện cho năm học mới và theo biên độ 2 năm một lần tùy theo tình hình biến động chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Nhà trường sẽ có thông báo lộ trình tăng phí đến phụ huynh trước năm học nếu có kế hoạch tăng phí.

Leave a comment