Lớp mẫu giáo lớn – GRAPE tham quan trường tiểu học

Nhằm tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm thực tế về chủ điểm “Trường Tiểu học”, làm quen với một số hoạt động của học sinh tiểu học, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trẻ trước khi vào lớp 1, giúp trẻ được làm quen với môi trường mới, tạo cho trẻ hứng thú, mong muốn được vào học lớp 1.

Sáng ngày nay 12/5/2017, Trường mầm non TD Kids đã tổ chức cho 30 trẻ lớp Grape (MG 5 tuổi) sang thăm quan tại Trường tiểu học Đông Ngạc A.

Các cô giáo lớp Grape tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho chuyến đi của trẻ, tạo cho trẻ không khí vui vẻ thoải mái trong suốt chuyến đi, giúp trẻ làm quen với cô giáo và các anh chị ở Trường tiểu học. Đến Trường tiểu học, được tham quan các khu vực xung quanh trường, vào thăm phòng ăn bán trú, phòng y tế, thư viện, thăm lớp 1, xem các anh chị lớp 1 học bài. Sau đó trẻ được tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ với các anh chị tiểu học.

Tags