HỖ TRỢ NGÂN HÀNG

QUY TRÌNH THANH TOÁN PHÍ TRẢ GÓP
– Chủ thẻ Sacombank: mua hàng từ ĐVKD theo hình thức trả góp với mức
lãi suất 0% trong vòng tối đa X tháng với hóa đơn thanh toán từ 3,000,000đ
trở lên.
– Sacombank thanh toán cho ĐVKD: theo quy trình chấp nhận thẻ POS
(ĐVKD sẽ nhận được khoản thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo).
– ĐVKD thanh toán lãi cho Sacombank vào cuối kỳ mỗi tháng (chậm nhất là
ngày 30 hàng tháng)

Leave a comment