Đội ngũ chuyên nghiệp, tâm huyết!

Chương trình được các Chuyên gia giáo dục trong nước và các Chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Singapore, Úc xây dựng, đào tạo giáo viên và giám sát vận hành.

Đồng hành cùng các con trên bước đường phát triển là đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý; Đội ngũ giáo viên tận tâm, yêu nghề, yêu trẻ, được đào tạo chuẩn và trên chuẩn, tuyển chọn từ các trường sư phạm danh tiếng.

Văn hóa nhà trường/ Công ty thể hiện qua tính chuyên nghiệp.

a/ Tính chuyên nghiệp giúp quản trị hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực của công ty như: nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, …góp thời giúp nhà trường/ công ty xây dựng được một nền tảng quản trị vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng và phát triển đi lên.

b/ Tính chuyên nghiệp được thể hiện thông qua các chính sách, các công việc được thiết kế theo quy trình để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót đem lại hiệu quả kinh doanh. Vì vậy khi thiết kế các quy trình cần bám sát thực tế, mang tính khả thi và áp dụng triệt để, thực hiện tốt điều đó sẽ đem lại lợi ích cho Nhà trường/ công ty.

c/ Tính chuyên nghiệp không tách rời sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, cùng nhau học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ nhau để cùng nhau hoàn thành công việc, coi môi trường làm việc như ngôi nhà thứ 2 để cùng nhau gắn bó, chia sẻ. Đưa tập thể Nhà Trường/Công ty ngày càng phát triển đi lên.