Chúng tôi vui mừng được thông báo tới Quý phụ huynh sự hợp nhất các trường mầm non trong hệ thống và ra đời thương hiệu mới với tên gọi Học viện Thủ đô Xanh (Tên tiếng Anh viết tắt: GCA – Green Capital Academy)