Tại GCA, chương trình Tiền Tiểu Học là chương trình nổi bật được GCA áp dụng đặc biệt cho các bé khối mẫu giáo. Đặc biệt với các bé MGL chuẩn bị vào trường Tiểu học,

Qua chương trình Tiền tiểu học, ngoài kiến thức tiếng Việt, kiến thức Toán, kỹ năng sống… các bé còn được rèn các kỹ năng tiền tiểu học: Ngồi học đúng tư thế, tác phong tập trung trong khoảng thời gian dài, có ý thức tập thể – tự giác.

Dưới đây là hình ảnh các bạn tham gia giờ Tiền Tiểu học tại GCA Ecolife:

 

Tags: ,