key-visual-Talkshow-Tri-tue-cam-xuc-website-02
GCA tổ chức Talkshow “Thực hành trí thông minh cảm xúc trong gia đình” – Bình an trong biến động

GCATALK: THỰC HÀNH TRÍ THÔNG MINH CẢM XÚC TRONG GIA ĐÌNH BÌNH AN TRONG BIẾN ĐỘNG Đăng ký tham dự GCATalk: http://bit.ly/gca-ttmcx Nhiều bậc phụ huynh trong chúng ta đã biết đến khái niệm: “Trí thông minh cảm xúc”. Thế nhưng để hiểu sâu về Trí thông minh cảm xúc là gì, có vai trò […]