Báo chí nói về GCA

Hệ thống mầm non GCA vừa tổ chức thành công sự kiện Green Connection 2 – Kết nối Xanh 2020 và đồng thời Khai trương điểm trường thứ 4 của hệ thống tại Ecohome 3. Đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Hệ thống trong câu chuyện làm giáo dục Xanh. Nhiều tờ báo đã đưa tin đậm nét về sự kiện lớn này của GCA.

 

  1. Báo Reatimes.vn: Tập đoàn Capital House khai trương Trường mầm non GCA thứ 4 tại EcoHome3. (https://reatimes.vn/tap-doan-capital-house-khai-truong-truong-mam-non-gca-thu-4-tai-ecohome-3-1603255220385.html)
  2. Báo Tienphong.vn: Capital House chào đón Mầm non ‘Xanh’ GCA thứ 4 tại EcoHome 3 (https://www.tienphong.vn/giao-duc/capital-house-chao-don-mam-non-xanh-gca-thu-4-tai-ecohome-3-1739760.tpo)
  3. Báo chgroup.vn: Hệ thống Mầm non GCA khai trương cơ sở thứ 4 tại EcoHome 3 (https://www.chgroup.vn/he-thong-mam-non-gca-khai-truong-co-so-thu-4-tai-ecohome-3/)

Mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Leave a comment