khai truong e3-01
GREEN CONNECTION 2020

🌿GREEN CONNECTION 2020 cùng với Lễ khai trương trường mầm non GCA Ecohome 3- sự kiện kết nối lớn nhất năm tại cộng đồng Ecohome. 🌿Sự ra đời của Trường mầm non GCA Ecohome 3 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Hệ thống mầm non GCA, tiên phong trong giáo dục Xanh❤

download (1)
Q & A

Các câu hỏi thường gặp: STT CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 1 Học phí của trường là bao nhiêu? Học phí của bé phụ thuộc vào việc bé học trường nào, lớp nào trong hệ thống GCA. Hiện nay GCA tại EcoHome 1 và EcoHome 2 có 2 Hệ tiêu chuẩn và Hội nhập có […]